Faigheann Feirm ghaoithe Charraigeacha Sceirde toiliú limistéir mhuirí

Inniu, bhronn rialtas na hÉireann toiliú Limistéir Mhuirí ar Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde, an chéad tionscadal gaoithe ar scála tráchtála amach ón gcósta ar chósta thiar na hÉireann. Tá an tionscadal 450 MW i measc na chéad toinne de na feirmeacha gaoithe amach ón gcósta atá beartaithe agus atá glanta anois don chéad chéim eile den phróiseas toilithe.

Dúirt Tim Coffey, Stiúrthóir Tionscadail d’Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde: “Is cloch mhíle shuntasach i bhforbairt Fheirm Gaoithe Sceirde Rocks é Toiliú an Limistéir Mhuirí a bhronnadh. Is é seo an chéad chéim sa phróiseas toilithe, rud a réitíonn an bealach don tionscadal dul san iomaíocht sa chéad Scéim Tacaíochta do Leictreachas In-athnuaite Amach ón gCósta in Éirinn. 

Lean an tUasal Coffey ar aghaidh: “Tá bród orainn a bheith sa chéad bhaisc de thionscadail a rinne an measúnú seo faoin Acht nua um Pleanáil Limistéir Mhuirí. Is próiseas dian é seo inar léirigh muid ár gcumas teicniúil agus inar léiríodh conas a chabhróidh an tionscadal le spriocanna aeráide Rialtas na hÉireann do 2030 a bhaint amach.

“Agus sinn ag ullmhú don chéad chéim eile, leanfaimid ar aghaidh lenár gcomhairliúchán leis an bpobal chun feasacht a chothú maidir le Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde agus na buntáistí a bheidh ann don réigiún.”

Suite in aice le Carna i gConamara, Contae na Gaillimhe, beidh an fheirm ghaoithe ar cheann de na tionscadail bonneagair is mó atá feicthe ag an réigiún riamh agus ba chóir go gcuirfeadh sé dóthain leictreachais ar fáil do níos mó ná 350,000 teach nuair a bheidh sé críochnaithe. Ainmníodh an fheirm ghaoithe mar fhorbairt ‘Stádais Ábhartha’ ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus cuireadh é i measc thonnta ‘Céim a hAon’ de thionscadail gaoithe amach ón gcósta ar mhórscála in Éirinn atá le cur i gcrích faoi 2030. 

Tá Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde á forbairt ag Fuinneamh Sceirde Teoranta (FST), comhfhiontar Éireannach atá bunaithe sa Ghaeltacht ag an bhforbróir gaoithe amach ón gcósta, Corio Generation, comhlacht punainne de chuid Ghrúpa Infheistíochta Glasa Macquarie, agus Bord Ontario Teachers’ Pension Plan.

Dúirt Séamus McCabe, Stiúrthóir Forbartha Sinsearach ag Corio Generation: “Tacaíonn Corio go hiomlán le fís na hÉireann 7 GW d’acmhainn gaoithe amach ón gcósta a sheachadadh faoi 2030. Táimid ag súil le bheith ag obair go dlúth leis an rialtas agus le pobail áitiúla chun a chinntiú go gcuirfidh Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde go mór leis an sprioc seo chomh luath agus is féidir. 

“Cuirfidh an ghaoth amach ón gcósta go mór le todhchaí eacnamaíoch na hÉireann. Cabhróidh an fhoinse seo de leictreachas glan, inacmhainne agus dúchasach le spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú, deiseanna fostaíochta a chruthú agus infheistíocht shuntasach a dhéanamh sa phobal i gConamara ar feadh na mblianta amach romhainn.”

De réir riachtanais na Scéime Tacaíochta atá beartaithe maidir le Leictreachas In-athnuaite Amach ón gCósta, dá ndéanfaí é a chur i gcrích, bhunódh tionscadal Charraigeacha Sceirde Ciste Sochair don Phobal. Nuair a bheidh an togra ag feidhmiú, beidh an ciste ilmhilliún euro ar fáil do ghrúpaí in Iardheisceart Chonamara thar thréimhse 20 bliana, chun tacú le réimse tionscnamh inbhuanaithe pobail.

Cheannaigh an Grúpa Infheistíochta Glas (GIG) Fuinneamh Sceirde Teoranta i mí Mheán Fómhair 2021 agus tá sé á bhainistiú anois ag Corio Generation, a bhunaigh GIG mar shainghnó gaoithe amach ón gcósta i mí Aibreáin 2022.

Léigh ar shuíomh gréasáin Corio: