Téigh i dteagmháil

Le haghaidh fiosruithe, déan teagmháil le enquiries@sceirderockswindfarm.ie

Tá foireann Fheirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde tiomanta do bheith ag obair leis an bpobal áitiúil agus leis na páirtithe leasmhara go léir. Tabharfar faoi chlár fairsing comhairliúcháin pobail agus rannpháirtíochta poiblí i gcomhréir le gach céim den tionscadal. 

Tá ár ngeallsealbhóirí agus ár mbainisteoir idirchaidrimh pobail, Michael Cloherty, atá lonnaithe go háitiúil, ag obair leis an bpobal le linn fhorbairt an tionscadail.