Críochnaíonn Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde suirbhéanna aigéin – An 19 Nollaig

Tá suirbhéanna geoifisiceacha agus meit-aigéin curtha i gcrích go rathúil ag Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde, tionscadal gaoithe 450 MW amach ó chósta thiar na hÉireann, a bheidh mar bhonn eolais ag an iarratas pleanála atá le teacht. Cuidíonn na suirbhéanna le tuiscint níos soiléire a thabhairt ar ghrinneall na farraige agus ar na gnáthdhálaí farraige […]


Misneach tugtha do scoláirí Chonamara ag imeacht scileanna agus gairme Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde. 5ú Nollaig 2023

Fáiltíodh roimh scoláirí áitiúla ó Chonamara chuig ceardlann scileanna agus oideachais speisialta a d’eagraigh Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde an tseachtain seo caite, agus bhí deis ag na scoláirí léargas a fháil ar na deiseanna iontacha fostaíochta atá ag teacht chun cinn i bhfuinneamh in-athnuaite. D’fhreastail beagnach céad scoláire ó cheithre mheánscoil ar Ócáid Faisnéise Post, […]


Fógra Comhoibrithe déanta ag Údaras na Gaeltachta agus Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde

Inniu a fógraíodh go bhfuil Meabhrán Tuisceana comhaontaithe ag Údarás na Gaeltachta agus Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde chun an comhoibriú eatarthu a mharcáil go foirmeálta agus an caidrimh oibre eatarthu a neartú. Síníodh an Meamram Tuisceana ag Fóram Gaoithe Eirchósta Third Enterprise i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath, a d’oscail Simon Coveney, T.D., an […]


Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde, Obair suiomh agus Imeact Solátharai Gnó Deireadh Fomhair 2023

Tá sé dearbhaithe ag Fuinneamh Sceirde Teoranta (FST) go bhfuil obair shuirbhéireachta ar muir thart timpeall ar shuíomh Sceirde tosaithe an tseachtain seo agus go leanfar ar aghaidh leis sna seachtainí amach romhainn. Baileoidh na suirbhéanna eolas comhshaoil riachtanach a bheidh ag teastáil do dhearadh agus d’fhorbairt iarratas pleanála an tionscadail. Ar an Máirt, d’fhreastail […]


Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde i gcomhpháirtíocht le Cumann Húicéirí na Gaillimhe do shéasúr na féile seoltóireachta

Tá Feirm Ghaoithe Carraigeacha Sceirde tar éis dul i gcomhar le Cumann Húicéirí na Gaillimhe i gcomhpháirtíocht fhairsing a chuimsíonn féilte seoltóireachta an tséasúir seo. Tá an urraíocht ar fhéile seoltóireachta áitiúil Fhéile an tSrutháin an deireadh seachtaine seo mar an píosa comhoibrithe is déanaí leis an gcumann. Tá Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde chun urraíocht […]


Tugadh moladh do sprioc na hÉireann maidir le gaoth amach ón gcósta ag comhdháil Wind Energy Ireland

Dúirt Séamus McCabe, Stiúrthóir Forbartha Sinsearach ag Corio Generation, ag labhairt dó ag Comhdháil WindEnergy Ireland maidir le Gaoth amach ón gcósta in 2022 i mBaile Átha Cliath — comhdháil atá urraithe ag Corio Generation — dúirt sé go raibh sé “sásta a fheiceáil go bhfuil lántairbhe á baint ag Éirinn as an dul chun cinn ceannródaíoch i dteicneolaíocht gaoithe amach ón gcósta”.