Eolas faoin Tionscadal

Home » Eolas faoin Tionscadal

An réigiún a chumhachtú le fuinneamh in-athnuaite

Fuinneamh in-athnuaite a ghintear ó ghaoth amach ón gcósta i gConamara, Contae na Gaillimhe

Beidh Feirm Gaoithe Charraigeacha Sceirde ar cheann de na tionscadail bonneagair is mó riamh i réigiún Chonamara. Suite thart ar 5km amach ó chósta thiar na hÉireann, táthar ag súil go mbeidh sé ar an gcéad fheirm ghaoithe ar scála tráchtála amach ón gcósta ar imeall Atlantach na hEorpa.

  • Fuinneamh glan a sheachadadh do thithe agus do ghnólachtaí 
  • Forbairt eacnamaíoch agus deiseanna fostaíochta a chur ar fáil 
  • Cabhrú le hÉirinn spriocanna aeráide náisiúnta 2030 a bhaint amach

Colún de thodhchaí fuinnimh ghlan na hÉireann

Is é na Carraigeacha Sceirde a dtugtar ar an áit atá beartaithe do cheann de na chéad fheirmeacha gaoithe móra amach ón gcósta atá le tógáil in Éirinn. 

Is é an sprioc atá ann foinse fuinnimh in-athnuaite a chur ar fáil a chuideoidh le pobail áitiúla a chumhachtú agus a chuideoidh le hÉirinn a sciar d’fhoinsí in-athnuaite a mhéadú go 80 % faoi 2030.

  • Suas le 450 megavata a ghintear ar an láthair
  • Fuinneamh glan le cumhacht a thabhairt do níos mó ná 350,000 teach
  • Tá an CO2e a sheachnaítear coibhéiseach le 180,000 gluaisteán peitril

Beidh ról lárnach ag an bhfeirm ghaoithe maidir le cuidiú le hÉirinn a spriocanna inbhuanaithe a bhaint amach maidir le táirgeadh fuinnimh intíre a mhéadú, soláthar fuinnimh a fheabhsú, agus spleáchas na hÉireann ar bhreoslaí iontaise allmhairithe a laghdú. Cabhróidh sé le feabhas a chur ar an mbealach ina mairimid agus ina n-oibrímid, rud a ligfidh do phobail úsáid a bhaint as fuinneamh in-athnuaite glan agus a lorg carbóin a laghdú.

Suíomh Láithreáin Charraigeacha Sceirde

Amlíne an Tionscadail um Fhuinneamh Glan, In-athnuaite agus Iontaofa

Deireadh Fómhair 2002

Fuinneamh Sceirde Teoranta bunaithe den chéad uair

Meán Fómhair 2021

Ceannaíonn an Green Investment Group Fuinneamh Sceirde Teoranta

Aibreán 2022

Seolann GIG Corio Generation mar fhorbróir gaoithe amach ón gcósta

Nollaig 2022

Toiliú an Limistéir Mhuirí bronnta ar Charraigeacha Sceirde

2026

Tógáil tionscadail le tosú

2030

Beidh an Fheirm Ghaoithe ag feidhmiú