Maidir Linne

Home » Maidir Linne

Tá Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde á forbairt ag Corio Generation, an gnó gaoithe amach ón gcósta, tríd an gcomhlacht Gaeltachta Fuinneamh Sceirde Teoranta (FST).

Is comhfhiontar é FST atá faoi úinéireacht Corio Generation, cuideachta punainne de chuid Ghrúpa Infheistíochta Glas Macquarie, agus Ontario Teachers’ Pension Plan, an t-infheisteoir i mbonneagar domhanda.

Ag obair le chéile, tá an fhoireann forbartha tionscadail ag obair chun cabhrú le hÉirinn a spriocanna aeráide do 2030 a bhaint amach. Táimid ag dul i dteagmháil leis an bpobal áitiúil trí fhorbairt eacnamaíoch áitiúil agus deiseanna fostaíochta a chruthú, agus trí fhuinneamh in-athnuaite glan a chur ar fáil do chách.

Eagraíochtaí lena mbaineann

Fuinneamh Sceirde Teoranta

Is é Fuinneamh Sceirde Teoranta an comhlacht atá lonnaithe in Éirinn agus sa Ghaeltacht a chuir tús leis an tionscadal feirme gaoithe amach ón gcósta, amach ó chósta Charna sna 2000í. Cheannaigh Grúpa Infheistíochta Glas Macquarie FST i mí Mheán Fómhair 2021 agus tá sé anois ina chomhfhiontar faoi stiúir sainfhorbróir gaoithe amach ón gcósta Corio Generation, cuideachta punainne GIG, agus Ontario Teachers’ Pension Plan.

Corio Generation

Agus a cheanncheathrú i Londain, an Ríocht Aontaithe, tá Corio Generation (Corio) ina fhorbróir speisialaithe gaoithe amach ón gcósta le punann dhomhanda tionscadal san Eoraip, san Áise-Aigéan Ciúin agus i gCríocha Mheiriceá. Tá Corio ag tógáil feirmeacha gaoithe amach ón gcósta den chéad ghlúin eile a bheidh mar chnámh droma ag an gcóras nua domhanda fuinnimh.

Seoladh Corio i mí Aibreáin 2022 mar chuideachta punainne de Ghrúpa Infheistíochta Glas Macquarie atá ag feidhmiú ar bhonn neamhspleách, agus tá meascán uathúil aige de shaineolas ceannródaíoch earnála agus de rochtain ar chaipiteal fadtéarmach.

Tá Macquarie ag feidhmiú in Éirinn le beagnach scór bliain agus is infheisteoir suntasach é i mbonneagar criticiúil. Bhí ról tábhachtach ag an gcuideachta chun soláthairtí fuinnimh a chur ar fáil agus an t-aistriú go nialas glan á thiomáint aici. Chuidigh sé le forbairt Ollscoil Theicniúil Bhaile Átha Cliath, an tionscadal ‘Dramhaíl go Fuinneamh’ i mBaile Átha Cliath, 10 scoil náisiúnta agus tionscadail shóisialta eile a mhaoiniú, agus is infheisteoir mór é in FBManna na hÉireann.

Ontario Teachers' Pension Plan

Is infheisteoir bonneagair domhanda é Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) a bhfuil C$26.1 billiún i sócmhainní bonneagair aige ar fud cúig mhór-roinn, lena n-áirítear punann shuntasach de shócmhainní in-athnuaite. 

Mar infheisteoir freagrach fadtéarmach, is comhpháirtí iontach é OTPP chun infheistíocht a dhéanamh in éineacht le Corio Generation i bhFeirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde trína gcomhfhiontar, Fuinneamh Sceirde Teoranta.

Le hoifigí i Hong Cong, Londain, San Francisco, Singeapór agus Toronto, Infheistíonn OTPP i níos mó ná 50 tír chun ioncam scoir a sheachadadh do 333,000 múinteoir reatha agus múinteoir ar scor in Ontario, Ceanada.